We love green!

Zowel het management als alle medewerkers van Van der Valk Hotel Brussels Airport nemen de taak op zich om de milieubelasting te beheersen en de milieurisico's te beperken. Dit is dan ook een van de redenen dat wij de Groene Sleutel hebben behaald, het internationale milieukeurmerk.

De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van de bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers voeren hun taken uit in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het beleid van de onderneming. Van der Valk Hotel Brussels Airport voldoet aan de Vlaamse milieuwetten en milieuvoorschriften, maar wil ook een stap verder gaan. Ons bedrijf registreert water- en energieverbruik om op basis van deze gegevens zowel de infrastructuur als het beleid continu te verbeteren en zuiniger te maken. We zetten ons in om afval te minimaliseren en de impact op lucht, water en bodem als gevolg van onze bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem.

We leiden onze medewerkers op om mee zorg te dragen voor het milieu. Om ons beleid consequent en overal in de organisatie toe te passen, hebben wij dan ook besloten om de vereiste maatregelen in het kader van De Groene Sleutel in te voeren en daarbij nog een aantal optionele maatregelen te nemen. Van der Valk Hotel Brussels Airport zal dit milieubeleid uitdragen aan onze medewerkers en onze bezoekers. Uiteraard staat gastenbeleving voorop. Wij willen een groen hotel zijn, zonder comfortverlies voor onze gasten.

Concreet hebben wij hiervoor grote stappen gemaakt op onder andere het gebied van besparing. Alle kamers zijn verlicht met energiezuinige LED-verlichting en de afzuiging in de keuken is nu automatisch variabel geregeld. Dit houdt in dat afhankelijk van hoeveel afzuiging er nodig is het apparaat hier automatisch op reageert. U begrijpt dat hierdoor het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt en dat er geen onnodige energie verloren gaat. Daarnaast zijn er belangrijke waterbeparende maatregelen doorgevoerd bij de douches en mengkranen. Dankzij de nieuwste technieken gaat dit zonder comfortverlies voor u als gast. In alle openbare toiletten hebben we tevens handdrogers geplaatst die ervoor zorgen dat er minder papieren droogdoekjes worden gebruikt.

Behalve besparen op energie hebben wij veel aanpassingen gedaan wat betreft onze leveringen en afvalscheiding. Zo is een perscontainer aangeschaft voor het restafval en hoeft de vuilniswagen nog maar eens per maand te rijden in plaats van drie keer per week. Ook is het aantal goederenleveringen verminderd door efficiënter gebruik te maken van minder leveranciers.

Voor de toekomst hebben we nog veel in de planning. Zonder plannen geen toekomst. Zo krijgen de bij de wasbakken van de openbare toiletten sensoren zodat het water niet te lang doorloopt en blijven we zeer bewust opletten op het scheiden van afval in de publieke ruimtes, kamers en personeelsruimtes. Ook gebruiken we meer en meer streekproducten om zo transportenergie te besparen.

U zult begrijpen dat al deze maatregelen bij een hotel van onze omvang een enorm verschil maken.

The key of a greener world is in our hands!