Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij Van der Valk Hotel Brussels Airport

Van der Valk is een familiebedrijf dat constant op zoek is naar vernieuwing voor hun hotels. Stilstaan is geen optie! Als familiebedrijf wordt er veel belang gehecht aan de duurzaamheid van hun hotels.

Dat is bij Van der Valk Brussels Airport niet anders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen stroomt door onze aderen. Het maakt deel uit van ons DNA. Het is een manier van ondernemen waarbij reeds wordt nagedacht over de impact op de volgende generatie, onze kinderen. De valkkinderen, maar ook de kinderen van onze werknemers en die van onze gasten. The next generation!

Van der Valk Hotel Brussels Airport doet hen een belofte, The Next Generation Promise!

De belofte klinkt als volgt:

Als familiebedrijf begrijpen we het belang van duurzaam ondernemen. Die belofte aan onze kinderen is dezelfde als die van onze onderneming: Hard werken met de sociale impact ervan in ons achterhoofd. Met deze belofte steunen we samen goede doelen zoals natuurinitiatieven, integratieprojecten, duurzame innovaties en lokale sporten.

“Small steps to a better world for the next generation.”

Deze visie wordt globaal gedeeld, maar de invulling en concrete uitvoering hiervan bepaalt elk Van der Valk hotel voor zich. Belofte maakt schuld! Benieuwd hoe we dit concreet aanpakken in Brussel? Laat ons elk van de 3 pijlers overlopen waarop MVO gebaseerd is.

 

PEOPLE

Van der Valk Brussels Airport wil meer zijn dan enkel een hotel. Wij proberen een veilige thuishaven te zijn voor zowel onze gasten, onze medewerkers als onze stakeholders. Een gezonde bedrijfscultuur creëren is voor een familiebedrijf als het onze basis.

Ons personeel krijgt ruimte om zich te ontwikkelen met als doel zich zelfverzekerder en vakbekwamer te voelen. Zo mogen onze werknemers een aantal keer per jaar opleidingen volgen naargelang hun interesses waardoor zij een meerwaarde kunnen leveren aan zichzelf en hun huidige functie.

Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen wij een goede werkgever zijn. In samenwerking met het OCMW hebben we binnen ons hotel diverse reïntegratieprojecten lopen, waarvan er een heel aantal regelrechte succesverhalen te noemen zijn.

Daarnaast steunen we waar mogelijk regionale én internationale projecten en instanties. Twee van deze prachtige instanties die wij steunen zijn Villa Clementina en Kids Rights.

Naast deze betrokkenheid zijn we ook regionaal nauw betrokken met verschillende organisaties. Als trouwe sponsor van de Nationale Rugbyploeg van België willen we aan de buitenwereld laten zien dat we veel waarde hechten aan gezondheid, ontspanning en beweging.

 

PLANET

Van der Valk Brussels Airport probeert z’n ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Dit doen we op het vlak van afval- en voedselverspilling, waterverbruik en energieverbruik.

Afval- en voedselverspilling

Concreet uit zich dit in een efficiënt afvalbeleid. Wekelijks geven we interne opleidingen om het belang van sorteren te benadrukken. Naast de wettelijk verplichte afvalfracties papier/karton, glas, PMD en restafval, klein gevaarlijk afval, zamelen we ook voedselresten apart in. Deze worden via de Swill-machine verwerkt tot biovergisting om dit nadien om te zetten in groene stroom.

Waterverbruik

Ons waterverbruik wordt ook onder de loep genomen.

  • Door het installeren van spaarsproeiknoppen in de douches en kranen zal de waterstroom verminderen. 
  • Het waterverbruik van de toiletten wordt gereduceerd door met twee knoppen te werken (korte en lange spoel). 
  • Ook de gasten worden bij het MVO-beleid betrokken. Het handdoekenprogramma laat de gast de keuze om meerdere dagen gebruik te maken van de handdoeken en het bedlinnen.

Energieverbruik 

Het aantal branduren van verlichting wordt beperkt door het toepassen van schakelaars (kamers) en sensoren die zorgen dat niet onnodig verlichting wordt gebruikt. Het gebruik van alleen maar ledlampen en een infrarood dampkap zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk energie wordt bespaard. Door het gebruik van driedubbele beglazing voor de ramen wordt warmte- en energieverlies beperkt.

Extra voorbeelden waarop Van der Valk Brussels Airport voor onze planeet zorg draagt:

PROFIT

Dankzij de reeds uitgevoerde initiatieven op gebied van duurzaamheid boeken wij, Van der Valk Hotel Brussels Airport, zowel sociale als economische winst zonder de kwaliteit van de mens en het milieu in het gedrang te brengen.

Het verminderen van afval- en waterverspilling zorgt voor een daling van de kosten wat leidt tot economische winst. Deze winst kunnen we dan weer gebruiken om zowel op korte als op lange termijn verantwoord te gaan investeren.

“Waar wil Van der Valk Hotel Brussels Airport in de toekomst staan?”

Naar de toekomst toe wil het hotel nog duurzamer gaan ondernemen zonder dat het vereiste hotelcomfort van de gast in gedrang komt.

Doelstellingen

  • In 2014 heeft Van der Valk International besloten om meer investeringen aan te gaan om de CO2-uitstoot te reduceren om zo op lange termijn CO2 neutraal te worden. 

  • Het hotel wil zich nog meer gaan concentreren op het aankopen van eerlijke en lokale producten. 

  • Het hotel wil zich meer inzetten op de groene omgeving van Machelen. Zo wil men de rotondes groener maken door het aanleggen van groenbeplanting, gras en fonteinen.

  • Het hotel wil meer opleidingen geven over het belang van MVO, met in het bijzonder het bewust maken van afval. 

  • Voedselverspilling tegengaan door een efficiënt beleid op te stellen met betrekking tot het eten dat overblijft (maken van voedselpakketten, ... ) in de restauratie keten. 

  • Verder wil het hotel “Van der Valk Bossen” aanleggen.